Vụ cướp nguồn cung vaccine bại liệt chấn động Canada năm 1959

21:13 04/03/2021

Trong chiều dài lịch sử đã từng diễn ra những hậu quả đen tối mà bọn gian ác đã chớp thời cơ để đục nước béo cò.

Ý kiến bạn đọc