Bãi lầy chiến địa Afghanistan: Chiến dịch "Storm-333"

14:25 06/01/2017

Những cuộc nổi dậy bên trong lãnh thổ Afghanistan bắt đầu khởi phát từ năm 1978, sau một loạt những sáng kiến cải cách của chính phủ dưới trướng Tổng thống Taraki với mục tiêu "nhổ rễ chế độ phong kiến" trong xã hội Afghanistan.

Ý kiến bạn đọc