Bản đồ kế hoạch tấn công Cuba của Tổng thống Kennedy

12:15 17/04/2018

Một tấm bản đồ năm 1962 về Cuba được đem bán đấu giá ở thành phố Boston (Mỹ) song nó không chỉ là tấm bản đồ bình thường mà là hiện vật nguy hiểm bậc nhất trong những ngày đen tối nhất của cuộc Chiến tranh Lạnh.

Ý kiến bạn đọc