Điệp viên phát xít Đức tạo cầu nối quan hệ tình báo Anh-Mỹ

20:00 15/09/2016

Jessie Jordan là một nữ gián điệp của Đức Quốc xã tại Anh, trong giai đoạn thập niên 30 thế kỷ XX. Theo lời kể của tiến sĩ Jeffrey, Jessie không có trình độ gián điệp chuyên nghiệp mà chỉ hoạt động mang tính chất nghiệp dư, với tư cách là một chỉ điểm viên.

Ý kiến bạn đọc