Ernst Kaltenbrunner - Trùm phát xít đằng sau chương trình Holocaust

08:40 06/12/2019

Ernst Kaltenbrunner là công cụ thực hiện Holocaust (chương trình diệt chủng người Do Thái) và cuồng tín đến nỗi những tên phát xít khác phải sợ hãi.

Ý kiến bạn đọc