Giải mật vụ mất tích bí ẩn của hàng ngàn trẻ em Do Thái

14:00 27/06/2017

Nhiều thập kỷ đã trôi qua từ sau khi nhà nước Israel được thành lập, nhưng vụ mất tích bí ẩn của hàng ngàn trẻ em Do Thái vẫn chưa được làm sáng tỏ. 

Ý kiến bạn đọc