Lần đầu tiên công bố sức mạnh thực sự đứng sau sự kiện lịch sử D-Day

09:11 07/06/2019

Là cố vấn chủ chốt của Tổng thống Franklin D.Roosevelt, đô đốc William D. Leahy giúp kết hợp các đồng minh lại với nhau nhằm chống lại cuộc xâm lược của Đức Quốc xã chiếm đóng châu Âu.

Ý kiến bạn đọc