Nguồn tin quan trọng nhất của Tình báo Xôviết tại Gestapo

16:01 22/09/2020

79 năm trước, ngày 22/6/1941, Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của quân dân Xôviết đã chính thức bắt đầu, với sự kiện quân phát xít Đức bất ngờ mở đòn tấn công qui mô trên khắp tuyến biên giới phía Tây.

Ý kiến bạn đọc