Tình báo Xôviết trong chiến thắng Phát xít

21:45 12/05/2020

Cùng điểm lại những chiến công của các chiến sĩ trong mặt trận thầm lặng vào các giai đoạn khác nhau của cuộc chiến…

Ý kiến bạn đọc