Cặp điệp viên bí ẩn của Tình báo XôViết

21:05 08/10/2019

“Một điệp viên thành công nhất chính là điệp viên mà công việc của họ không ai biết đến” – câu ví von này từ trước vẫn được quảng bá như một đặc thù trong hoạt động của cộng đồng tình báo thế giới.

Ý kiến bạn đọc