Cuộc trấn áp đẫm máu trong ngày mừng chiến thắng

13:45 14/10/2015

Vào ngày 8/5/1945, trong khi tại chính quốc, toàn dân Pháp ăn mừng chiến thắng phát xít đức, thì ở Constantinois, Algérie, ngày đó biến thành cuộc tàn sát đẫm máu. 70 năm sau, bí ẩn vẫn bao trùm lên con số người chết và lên những lý do của cuộc biến động mang tính định mệnh này, mở đường cho cuộc chiến tranh Algérie.

Ý kiến bạn đọc