Cơ sở dữ liệu nguồn mở giúp bảo vệ di sản văn hóa

10:00 29/12/2015

Được thành lập năm 2012 bởi Roger Michel, Viện Khảo cổ Kỹ thuật số (IDA) là nỗ lực hợp tác giữa Đại học Havard và Đại học Oxford nhằm tạo lập cơ sở dữ liệu nguồn mở những hình ảnh độ phân giải cao và những đồ họa 3D về những di vật như các tài liệu bằng giấy và papirus, chữ khắc và đồ tạo tác nhỏ.

Ý kiến bạn đọc