Cuộc cách mạng Internet không có lợi cho môi trường như thế nào?

14:36 23/06/2020

Nếu chúng ta buộc phải chia 1,7 tỷ tấn khí hiệu ứng nhà kính ước tính sinh ra từ hoạt động sản xuất và vận hành công nghệ kỹ thật số cho người dùng Internet toàn thế giới, thì điều này có nghĩa là mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm cho 400g khí thải CO2 mỗi năm.

Ý kiến bạn đọc