Cứu người bằng độc chất của động vật

11:06 14/08/2018

Nhìn chung, chúng ta thường tránh băng qua những con đường mòn có nguy cơ gặp loài động vật có nộc độc như rắn và bò cạp. Song, thực tế nọc độc của chúng rất có giá trị về mặt y khoa.

Ý kiến bạn đọc