Gạch không nung K-Briq và cuộc cách mạng xây dựng

10:40 24/07/2020

Chúng ta đã sử dụng loại gạch nung truyền thống hơn 5.000 năm. Các kỹ sư nói rằng, đã đến lúc để thay đổi chúng.

Ý kiến bạn đọc