Google bị kiện vì theo dõi và thu thập dữ liệu học sinh

08:30 17/12/2015

Không giống như tuyên bố trên trang web của công ty hoặc như Google đã từng cam kết, “Google Apps for Education” (Các ứng dụng dành cho giáo dục) của Google thật ra chẳng phải là công cụ mà “các trường học có thể tin tưởng”, bởi vì nó đang theo dõi 40 triệu học sinh bậc phổ thông và thu thập dữ liệu về các hoạt động trực tuyến của những học sinh này.

Ý kiến bạn đọc