Hải âu mang GPS phát hiện tàu cá lậu

13:26 29/07/2020

Bằng cách sử dụng những con chim hải âu lớn (albatross) để theo dõi những con tàu đánh bắt cá trên biển, các nhà thực thi pháp luật và bảo tồn có thể kiểm soát tốt hơn các hoạt động bất hợp pháp. Bởi vì, không có sinh vật nào hiểu biết biển thấu đáo giống như hải âu.

Ý kiến bạn đọc