Hệ thống ngân hàng não bộ phục vụ nghiên cứu khoa học

21:25 10/10/2016

Mạng Ngân hàng Não của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh (MRC) bao gồm 10 trung tâm, hàng năm cung cấp hàng chục ngàn mẫu mô não phục vụ nghiên cứu khoa học ở Anh và nước ngoài.

Ý kiến bạn đọc