Hệ thống vệ tinh đánh giá tác động của biến đổi khí hậu

10:32 01/11/2018

GOCE đã thu thập được vài dữ liệu thô giúp các nhà khoa học hiểu được tác động của sự thay đổi khí hậu đối với mực nước biển, mảng băng và sự chuyển động của đại dương.

Ý kiến bạn đọc