Khi đồ vật do thám con người

08:35 14/02/2017

Con người có thể bị theo dõi, do thám bởi bất cứ đồ vật nào do các đồ vật trong tương lai đều kết nối với nhau thông qua cái gọi là "mạng lưới các đồ vật".

Ý kiến bạn đọc