Lịch sử y học kỳ thú của chuột thí nghiệm

08:02 10/03/2019

Loài gặm nhấm ở phòng thí nghiệm đã được sử dụng trên các thử nghiệm động vật trong suốt hơn 150 năm qua, và số lượng những thí nghiệm dạng này vẫn đang đà tăng theo cấp số nhân.

Ý kiến bạn đọc