Lối sống hiện đại đã biến đổi bộ xương người thế nào?

13:52 26/07/2019

Từ sự xuất hiện của một diện mạo biến đổi phía sau sọ của một số người cho đến việc chúng ta ngạc nhiên khi biết rằng khuỷu tay của mình ngày càng hẹp, kỳ thực bộ xương của chúng ta đang thay đổi theo những cách rất đáng kinh ngạc.

Ý kiến bạn đọc