Hiếm hoi hội chứng rối loạn giới tính GID:

Luẩn quẩn từ “ông sang bà” rồi “bà biến thành ông”!

16:35 15/11/2015

Walt Heyer là người 2 lần chuyển đổi giới tính. Walt chuyển giới để trở thành phụ nữ lúc 42 tuổi và sau 8 năm sống với tên phụ nữ Laura Jensen, ông lại quay trở về hình dạng của người đàn ông.

Ý kiến bạn đọc