Miếng dán y tế giúp phát hiện COVID-19?

22:25 28/07/2020

Khoa học gia John Rogers của Đại học nghiên cứu tư nhân Tây Bắc (Evanston, Illinois, Hoa Kỳ) đã chế tạo ra một thiết bị đeo gắn vào họng và nó sẽ chuyển tiếp các dữ liệu ghi nhận được cho bác sĩ.

Ý kiến bạn đọc