Hé lộ bí mật đường dây chuyên đánh cắp thông tin cá nhân trên mạng

10:30 24/11/2015

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhiều người tìm cách sử dụng phần mềm nghe lén thiết bị điện thoại, xâm nhập vào mạng viễn thông của người khác… hòng thu thập thông tin về "đối tác" và một số nội dung mờ ám khác.

Ý kiến bạn đọc