NASA: Ít nhất 30 nền văn minh từng bị hủy diệt

15:15 22/10/2018

Những gì nghiên cứu này kết luận khiến chúng ta không khỏi giật mình khi nhìn lại những điều đang xảy ra trên địa cầu ngày nay. Khoa học kĩ thuật phát triển mạnh mẽ nhưng để lại những hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sinh thái.

Ý kiến bạn đọc