Người Hong Kong ứng phó thế nào với lệnh nghỉ học?

12:58 25/03/2020

Một giải pháp tạm thời diễn ra trong suốt mùa đóng cửa trường học dài ngày: Các lớp học trực tuyến đang được tổ chức ở Hong Kong có thể là một thử nghiệm mà phần còn lại của thế giới nên học hỏi.

Ý kiến bạn đọc