Những cuộc thí nghiệm bí mật trên động vật

09:53 15/07/2020

Mức độ những cuộc nghiên cứu quân sự được thực hiện trên động vật rất khó để có được thông tin hay kết luận về chủ đề này. Bộ Nông nghiệp Mỹ, nơi chịu trách nhiệm thi hành Đạo luật Phúc lợi Động vật, không có thẩm quyền kiểm tra các phòng thí nghiệm thuộc về chính phủ liên bang. Ở Anh, các thí nghiệm được thực hiện trong các phòng thí nghiệm quân sự của Porton Down cũng được giữ bí mật trong nhiều năm.

Ý kiến bạn đọc