Nỗi lo trước tác động của công nghệ đọc não người

21:30 01/10/2019

Công nghệ đọc não con người đang hình thành, nhưng luật pháp lại chưa sẵn sàng bảo vệ chúng ta.

Ý kiến bạn đọc