Phát giác âm mưu đầu độc từ truyện của Agatha Christie

23:05 10/03/2020

Khi ông Fred Young mua cho con trai nhỏ một bộ đồ thí nghiệm hóa học, ông không thể biết rằng ông đang ký lệnh xử tử cho chính vợ mình.

Ý kiến bạn đọc