"Phù thủy" pháp y: Dựng lại khuôn mặt từ xương sọ

06:23 30/09/2019

Một số người rất giỏi "trông mặt mà bắt hình dong". Với các họa sĩ pháp y, họ lại giỏi "đọc vị" hộp sọ ẩn đằng sau những khuôn mặt đó. Công việc của họ là dựng lại khuôn mặt dựa trên hộp sọ và đây được coi là mặt trận cuối cùng trong phá án.

Ý kiến bạn đọc