Robot biết “đẻ con” và tiến hóa?

15:20 25/08/2015

Khoa học hiện đại đã chế tạo ra những robot ngày càng giống con người và có những khả năng giống con người. Chúng biết nói, biết lái xe, biết phục vụ đồ uống và bây giờ chúng còn biết... “đẻ con”?

Ý kiến bạn đọc