Sử dụng robot tương tác chữa chứng bệnh tự kỷ

20:50 17/02/2015

Các nhà nghiên cứu tin rằng robot là giải pháp hiệu quả giúp chẩn đoán sớm cũng như dạy các kỹ năng xã hội cho trẻ em mắc bệnh tự kỷ.

Ý kiến bạn đọc