Sự trỗi dậy của robot đồng hành

14:37 31/12/2019

Con người là sinh vật xã hội, nhưng điều gì xảy ra khi mạng xã hội của họ bị phá vỡ? Trầm cảm, suy giảm nhận thức, mất cân bằng... Robot đồng hành có thể cung cấp hỗ trợ cảm xúc ngày càng mất tích trong cuộc sống của con người.

Ý kiến bạn đọc