Susan Potter - người hiến xác vĩ đại

10:00 20/12/2018

Susan Potter - người phụ nữ tình nguyện đóng băng cơ thể mình và "cắt nát" thành 27.000 lát mỏng đã trở thành một "xác chết kỹ thuật số" để phục vụ việc nghiên cứu khoa học. Đó thực sự là một kỳ tích!

Ý kiến bạn đọc