Dùng thuốc hết hạn rước bệnh vào người

16:30 07/01/2016

Lâu nay, mỗi khi đau ốm, thay vì vào bệnh viện hoặc đến phòng mạch tư của bác sĩ, nhiều người thường ra nhà thuốc Tây "khai bệnh" rồi được nhà thuốc bán thuốc mà lắm khi, người chẩn bệnh, bán thuốc chỉ là dược tá sơ cấp, thậm chí có người chỉ học qua lớp nhân viên nhà thuốc trong 6 tháng.

Ý kiến bạn đọc