Chính sách cho nghệ nhân văn hóa phi vật thể: Cần một lộ trình dài hơi…

19:25 14/09/2015

Như chúng tôi đã phản ánh ở những số báo trước, các nghệ nhân trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể đã và đang chịu nhiều thiệt thòi trong đời sống cơm, áo, gạo, tiền. Trong tháng 9 này, sẽ diễn ra lễ phong tặng Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) cho 618 nghệ nhân trên cả nước sẽ là một trong những điều vinh dự tự hào để họ có niềm tin vào một con đường sáng trong tương lai.

Ý kiến bạn đọc