Đau đáu sơn mài Việt

15:56 07/04/2020

Tranh sơn mài Việt từng chinh phục năm châu bốn biển đang đứng trước những thách thức gì trước xu hướng thương mại hóa nghệ thuật?

Ý kiến bạn đọc