Khu di tích danh nhân Nguyễn Siêu: Hoang phế giữa lòng Hà Nội

10:46 24/10/2017

Trong lịch sử vẫn chép lại câu chuyện về cậu học trò ở tuổi 12 đã tự tay làm bức hoành phi treo nơi buồng học của mình với hai chữ "lạc thiên". Theo từ điển Hán - Việt "Lạc thiên" là yên vui với đạo trời. Năm 13-14 tuổi, cậu đã treo ở phòng học câu đối "Đạo tại cổ kim vô khúc kính. Thiên đa bồng tất sản cao nhân" (Đạo từ xưa đến nay không phải đường tắt/ Trời thường sinh bậc anh tài trong chốn nhà tranh lều cỏ).

Ý kiến bạn đọc