Kim Vân Kiều truyện: Cái chết của Từ Hải?

10:15 02/11/2016

Đầu tháng 8 năm Gia Tĩnh thứ 35 (1556), Từ Hải dẫn quân bản bộ về đóng tại thành Bình Hồ, chuẩn bị chính thức quy hàng.

Ý kiến bạn đọc