Làm người thầy, phải có lòng nhân ái

16:00 28/02/2017

Liên tiếp trong những ngày qua báo động về tình trạng bạo lực, suy đồi đạo đức của một bộ phận không nhỏ giáo viên mầm non và tiểu học. Đáng tiếc điều này không chỉ xảy ra tại những nơi hẻo lánh mà ngay tại trung tâm của Thủ đô và trên cả nước.

Ý kiến bạn đọc