Quán Biên Thùy và chuyện trong dinh Hoàng A Tưởng

13:40 31/08/2016

Trung tuần tháng 7-1947 lễ kết nghĩa được tổ chức long trọng tại dinh thự của Hoàng A Tưởng. Bên phía Văn Cao có ông Trần Huy Liệu, đại diện Chính phủ, cùng toàn bộ các nghệ sỹ của quán Biên Thùy tham dự. Hoàng A Tưởng và toàn thể gia đình họ hàng cùng rất đông bạn bè, quan khách từ khắp các vùng đến tham dự, trong đó có các thổ ty: Nông Vĩnh Xương, Vương Chí Sình, Lò Văn Phù...

Ý kiến bạn đọc