Văn Cao với Đội danh dự Việt Minh

06:45 02/09/2015

Tháng 10/1944, nhạc sĩ Văn Cao sáng tác bài “Tiến Quân Ca” tại 45 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.
Tháng 11/1944, ông tự tay viết bài “Tiến Quân Ca” lên đá in trong trang văn nghệ đầu tiên của tờ báo Độc Lập. Một tháng sau khi báo phát hành, Văn Cao từ cơ sở in bí mật (tại làng Bát Tràng) trở về Hà Nội.

Ý kiến bạn đọc