Tập quán ăn... đất ở Cameroon

12:35 09/09/2016

Trong khi trên thế giới coi thói quen ăn đất (geophagy) là một dạng rối loạn ăn thì có những nơi mà “món ăn” này được ưa chuộng!

Ý kiến bạn đọc