Ai tài trợ và giật dây Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân?

09:11 22/04/2007

Nguyễn Văn Đài gửi thư yêu cầu Phạm Nam Định (với bí danh là TS) tài trợ cho “Ủy ban nhân quyền Việt Nam” của y hằng tháng là 850 USD, trong đó Nguyễn Văn Đài và Phạm Văn Trội: 200 USD/người, Lương Duy Phương và Bạch Ngọc Dương: 150 USD/người, chi phí văn phòng: 150 USD.

Ý kiến bạn đọc