Bi hài kiến thức sinh viên

09:36 27/05/2007

Sinh viên được đánh giá là những người tuổi trẻ, tài cao, luôn mang trong mình tri thức và phẩm chất tốt đẹp nhất của thanh niên. Tuyệt đại đa số sinh viên hôm nay có giữ được hình ảnh ấy và có thể trở thành "mũi nhọn" quyết định vận mệnh đất nước trong tương lai như người ta hằng kỳ vọng?

Ý kiến bạn đọc