Các anh hy sinh vì bình yên cuộc sống

09:26 09/04/2020

Đêm 2-4 là một đêm thật dài của thành phố Đà Nẵng. Hai chiến sĩ Công an đã mãi ra đi vì sự bình yên cho nhân dân. Giữa những ngày cả nước đang gắng sức chống dịch, người chiến sĩ Công an cũng mải miết với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh.

Ý kiến bạn đọc