Cần một cái nhìn toàn diện về Game Online

05:40 03/11/2010

Game Online (GO-trò chơi trực tuyến) xuất hiện ở Việt Nam chưa lâu nhưng đã có những bước phát triển nhanh chóng, tác động nhiều mặt tới đời sống xã hội nói chung và tới giới trẻ nói riêng. Mới đây, Viện Xã hội học vừa công bố một bản nghiên cứu xã hội học mang tên: "Dịch vụ trò chơi trực tuyến ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" trong đó đưa ra những con số có thể nói là gây "sốc"!

Ý kiến bạn đọc