Câu chuyện Sầm Nưa

14:00 03/01/2009

Kỳ II: Một ngày ở Linh địa.
>> Kỳ 1: Chuyện ghi trên chuyến chuyên xa

Ý kiến bạn đọc