Có một người giám thị như thế (tiếp theo và hết)

09:30 18/06/2009

Gần cả sự nghiệp đều gắn bó với trại, Đại tá Hồ Thanh Đình cho rằng trại giam không chỉ là nơi giam giữ, cải tạo phạm nhân mà còn thật sự là một đơn vị nghiệp vụ của lực lượng Công an. Vì vậy, ông đặc biệt chú trọng đến việc "tăng cường tai mắt" bằng cách tạo quan hệ rất tốt với chính quyền và nhân dân nơi đơn vị trại trú đóng.
>> Có một người giám thị như thế! (kỳ 1)

Ý kiến bạn đọc